دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی

وب سایت رسمی
بایگانی

۱ مطلب با موضوع «رزومه» ثبت شده است

رزومه

نام : توحید                                                                        نام خانوادگی: ملک زاده دیلمقانی

تاریخ تولد: 19-5-1352                                                    شماره شناسنامه:   133        

 تولد و صادره سلماس                                                        وضعیت تاهل: متاهل              

تلفن : 09144469810   - 04413834142 

tohidmelikzade@yahoo.com

تحصبلات آکادمیک

نام مدرک

رشته

دانشگاه

تاریخ اخذ

گرایش

دیپلم

ریاضی فیزیک

دبیرستان امیرکبیر

1370

ریاضی فیزیک

لیسانس

فیزیک کاربردی

دانشگاه ارومیه

1374

حالت جامد

فوق لیسانس

ژئوفیزیک

دانشگاه آزاد تهران شمال

1378

مهندسی زلزله

دکترا

مهندسی ژئوفیزیک

دانشگاه آنکارا

1386

مهندسی

 

عناوین تزها

فوق لیسانس

زلزله خیزی آذربایجان با تاکید بر زلزله خیزی و زمین لغزش شهر تبریز

1378

19 معدل

دکترا

مطالعه زلزله خیزی آذربایجان و  بررسی ارتباط آن با زلزله خیزی شرق ترکیه

 

1386

19 معدل

 

سابقه تدریس

1

عنوان درس

نام دانشگاه

گروه آموزشی

سال تحصیلی

نیمسال

تعداد واحد

مقطع

 

2

مهندسی زلزله

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی سلماس

عمران

1384

اول

3

کارشناسی

 

3

ژئوفیزیک

پیام نور خوی و آزاد ارومیه

زمین شناسی

1384 تا 1387

دو نیمسال

3

کارشناسی

 

4

زمین فیزیک

پیام نور خوی و تبریز

زمین شناسی

1384 تا 1387

دو نیمسال

3

کارشناسی

 

5

زلزله شناسی

پیام نور خوی

زمین شناسی

1384 تا 1387

دو نیمسال

2

کارشناسی

 

6

فیزیک مکانیک و آزمایشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی سلماس- اهر

عمران

1384 تا 1387

دو نیمسال

3

کارشناسی

و کاردانی

 

7

فیزیک حرارت و آزمایشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی سلماس ، اهر و اورمیه

عمران

1384 تا 1387

دو نیمسال

2

کاردانی

 

8

زبان فنی

دانشگاه آزاد اسلامی سلماس و اورمیه

عمران

1384 تا 1387

دو نیمسال

2

کاردانی

 

9

زمین شناسی مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی سلماس

عمران

1384 تا 1387

دو نیمسال

3

کارشناسی و کاردانی

 

10

آبهای زیر زمینی

پیام نور خوی

زمین شناسی

1384-1385

دو نیمسال

3

کارشناسی و کاردانی

 

11

فیزیک الکتریسیته و آزمایشگاه

دانشگاه آزاداسلامی واحد اهر

کامیوتر- عمران و رشته های مختلف

1387 تا کنون

دو نیمسال

3

کاردانی و کارشناسی

 

12

ژئوفیزیک اکتشافی

پیام نور تبریز

زمین شناسی اقتصادی

 نیم سال دوم 1387-88

تا حالا

دو نیمسال

2+1

کارشناسی ارشد

 

13

ژئوفیزیک کاربردی مهندسی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

زمین شناسی مهندسی

نیم سال دوم 87-88 تا حالا

دو نیم

3

کارشناسی ارشد

 

14

الکترومغناطیس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

مهندسی برق

نیم سال دوم 88

دو نیمسال

3

کارشناسی

 

 

بیوفیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

کارشناسی ارشد ژنتیک

از نیم سال اول 90

دو نیمسال

 

کارشناسی ارشد

 

کتب  علمی

1

زلزله بزرگ و مخرب سلماس در سال 1309

ایران1384

2

زلزله خیزی و خطر زلزله در آذربایجان

ایران 1385

3

Seismic Attribute

آنکارا ترکیه 2004

 

پروژه ها و طرح  ها ی اجرا شده

1

زلزله خیزی آذربایجان

دانشگاه آزاداسلامی واحد سلماس- 1385

2

زلزله خیزی و خطر زلزله در اورمیه

همکار ی با دانشگاه آزاداسلامی واحد اورمیه- 1386

 

پایان نامه های داوری شده

راهنما

1-     اسدی، رامین، کاربرد روشهای ژئوالکتریک و سایزمیک در بررسی زمین شناسی مهندسی سد علویان مراغه، ارشد زمین شناسی مهندسی، استاد مشاور: دکتر برزگری، داور: دکتر دبیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،31/06/1389

2-    اصغری، مهسا، بررسی سایزموتکتونیک منطقه سلماس، ارشد زمین شناسی مهندسی، استاد مشاور، دکتر رضی زاده، داور : دکتر ادوای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، پاییز 1389

3-    علیزاده، علی، مطالعه پتانسیل روانگرائی  در خاکهای جنوب ارومیه با نگرشی ویژه بر مسیر راه آهن مراغه- ارومیه در این منطقه، ارشد زمین شناسی مهندسی، استاد مشاور: دکتر دبیری، استاد داوردکتر ادوای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،21/11/1389

4-    شریفی، حبیبه، بررسی سایزموتکتونیک منطقه مرند، ارشد زمین شناسی مهندسی، استاد مشاور : دکتر بلادپس، داور: دکتر عبدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،27/11/1390

5-    بابایی،امین، بررسی و ارزیابی مدل 3 بعدی یونوسفر با استفاده از داده های GPS  شبکه ژئودینامیک کشور ایران به کمک روش توابع پایه،  استاد مشاور: دکتر راست بود، داور: دکتر طاهری، زمستان 1392

6-    آریانیا، فرهاد، تحلیل سیستمهای دینامیکی غیرخطی از دیدگاه نظریه آشوب و کاربرد نظریه آشوب در ژئودزی، ارشد ژئودزی ، استاد مشاور: دکتر راست بود ، داور: دکتر مهرآموز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، تابستان 1393

7-    آزاد بخت، آرش، آنالیز تغییر شکل پوسته در ایران با استفاده از روش المان محدود و تغییرات نسبی فاصله به کمک داده های شبکه ژئودینامیک ایران، ارشد ژئودزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، داور: دکتر راست بود ، دکتر مهرآموز، تابستان 1393

8-    مهرتک، افشین، بهبود منطقه ای مدل رفرانس بین المللی یونوسفر IRI2007 در ایران به کمک مشاهدات شبکه ژئودینامیک ، ارشد ژئودزی، داور: دکتر راست بود، دکتر مهرآموز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، تابستان 1393

9-    جعفری، سیامک، ارزیابی نتایج روشهای مختلف پایدارسازی (TSVD, Tikhonov) در مدلسازی 3 بعدی یونوسفر بکمک داده های شبکه ژئودینامیک در منطقه ایران، ارشد ژئودزی، داور: دکتر راست بود، دکتر مهرآموز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، تابستان 1393

10-  قربانی آقا باقر، منصور، بررسی رفتار گسل شمال تبریز توسط چهار ایستگاه دائمی GPS  از سال 2011 تا 2013، استاد مشاور ، دکتر جمور؛ داور، دکتر راست بود، ارشد ژئودزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، تابستان 1393

11-  نادری، علیرضا، محاسبه اثر توپوگرافی بر روی میدان ثقل ، استاد داور: دکتر مهراموز و دکتر راست بود، ارشد ژئودزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، پاییز 1393

12- بابلانی مقدم، داریوش،ارزیابی و بهبود دقت یک شبکه تعیین موقعیت آنی DGPS با استفاده از مدل ترکیبی خطی، استاد داور: دکتر مهراموز و دکتر راست بود، ارشد ژئودزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، پاییز 1393

13- سبحانی پور گیوی، عسگر،بررسی و ارزیابی تغییرات فصلی لایه یونوسفر با استفاده از داده های GPS شبکه ژئودینامیک کشور ایران به کمک روش توابع پایه ، استاد داور: دکتر مهراموز و دکتر راست بود، ارشد ژئودزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، پاییز 1393

14- جودکی ، شمس الدین، ارزیابی کارائی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد سرعت ایستگاههای شبکه ژئودینامیک کشور ایران،  اساتید داور: ، ارشد ژئودزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، بهمن 1393

15- هاشم زاده، یاسین، بررسی اندرکنش مابین زمین لرزه های بزرگ در منطقه البرز، اساتید داور: دکتر غفاری و دکتر راست بود، ارشد ژئودزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، بهمن 1393

16- امانی، داود، مقایسه روش متداول با روش پرکروستز در آنالیز تغییر شکل شبکه های میکروژئودزی ، اساتید داور: دکتر غفاری و دکتر نعیمی ، ارشد ژئودزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، بهمن 1393

17-  رحیمی، علی، بررسی کارایی تبدیل موجک در بازسازی توموگرافی یونوسفر، ارشد ژئودزی، استاد مشاور: دکتر راست بود، داور: دکتر غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 21/1/94

18- عظیمی، بهرام، برآورد چهاربعدی بخار آب تروپوسفر براساس روش GSVD ، ارشد ژئودزی، استاد مشاور: دکتر راست بود، داور: دکتر غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 21/1/94

19- مشهدی آقاپور، محمدعلی، تعیین کرنش و نرخ دوران در منطقه برخورد مایل صفحات زمین ساختی عربستان اوراسیا با استفاده از میدان های سرعت ترکیبی، ارشد ژئودزی، داور: دکتر راست بود، دکتر غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 30/1/94

20- موسوی، میرشمس آلدین، آنالیز 3 بعدی تغییر شکل پوسته زمین با روشهای ایزوپارامتریک و لاگرانژ (منطقه مورد مطالعه : آذربایجان)، ارشد ژئودزی، داور: دکتر نعیمی، دکتر غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 18/05/94

21- احمدزاده، رضا، مدلسازی سه بعدی بخار آب موجود در اتمسفر با داده های GPS (منطقه مورد مطالعه : آذربایجان)، ارشد ژئودزی، داور: دکتر نعیمی، دکتر غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 18/05/94

22-خاصه­پز، محمدتقی، مطالعه تغییر شکل پوسته با استفاده از روش آنالیز تغییر شکل هندسه ذاتی و مشاهدات ژئودزی ماهواره ای (منطقه مورد مطالعه: آذربایجان)، ارشد ژئودزی، داور: دکتر نعیمی، دکتر غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 7/6/94

23-                                                         دانشگاه آزاد واحد اورمیه

24-عشایری، ولی الدین، استفاده از روش آنالیز رباستنس جهت آنالیز دوبعدی پوسته زمین در منطقه آذربایجان، داوران: دکتر راستبود، دکتر غفاری، ، ارشد ژئودزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 20/10/94

25-                       ارمنده، محمد، ارزیابی ارتباط بین زمین لرزه های بزرگ و تغییرات چگالی الکترونی به کمک مشاهدات پیوسته GPS ، داوران: دکتر راستبود، دکتر غفاری، ، ارشد ژئودزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 11/11/94

26-حاتمی، افشین، برآورد تنسور کرنش در شبکه ژئودینامیک کشور ایران، داوران: دکتر راستبود، دکتر غفاری، ، ارشد ژئودزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 11/11/94

27-                       کیانی، ایوب، طراحی مدل رفتارسنجی آنی به منظور پایش تغییر شکل لرزه ای گسلها ( مطالعه موردی گسل شمال تبریز) ، داوران: دکتر راستبود، دکتر غفاری، ، ارشد ژئودزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 11/11/94

28-                        

 

 

 

مشاور

1-     فرهادیان، امیر، بررسی تغییراتTEC به عنوان پیش نشانگر زلزله (مطالعه موردی: زمین لرزه اهر-ورزقان 21 مرداد 1391)،  ارشد ژئودزی، استاد راهنما، دکتر جمور، تابستان 1393

                    داور

1-     زیادی، شهریار، برآورد میدان تنش با استفاده از داده های پیوسته GPS  در منطقه شمالغرب ایران، ارشد ژئودزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، استاد راهنما، دکتر راست بود، استاد مشاور، دکتر فرنود احمدی، زمستان 1392

2-    اسماعیلی مقدم، مسعود، بررسی روشهای بهینه سازی سیستم های تصویر متشابه به منظور کمینه سازی اعوجاج طولی(مطالعه موردی:استان اذربایجانشرقی)، ارشد ژئودزی ، استاد راهنما، دکتر راست بود، استاد مشاور، دکتر فرنود احمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، زمستان 1392

3-    زمردی شفاف، رامین، آنالیز خطر لرزه خیزی گسل منطقه شمال تبریز با محاسبه کمیت تمایل لغزش بر اساس تنش منطقه ای مستخرج از مشاهدات GPS، ارشد ژئودزی، استاد راهنما، دکتر راست بود، استاد مشاور، دکتر فرنود احمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، زمستان 1392

4-    جهان تاب، عباس، ارزیابی تغییرات بخار آب موجود در جو به کمک داده های ایستگاه های دائم GPS (مطالعه موردی: سیل 1391 منطقه ارسباران)، ارشد ژئودزی، استاد راهنما، دکتر جمور، استاد مشاور: دکتر صدیقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، تابستان 1393

5-    معتمدی خیاوی، سعید، طراحی شبکه GPS  برای تعیین بهینه پارامترهای هندسی یک گسل  ( مطالعه موردی : گسل جنوب اهر) ، ارشد ژئودزی ، استاد راهنما، دکتر راست بود، استاد مشاور، دکتر فرنود احمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، تابستان 1393

6-    جبارزاده تبریزی، آرش، تحقیق در مورد زمین لرزه های آرام و آشکار سازی آنها با استفاده از مشاهدات GPS  ، ارشد ژئودزی ، استاد راهنما، دکتر راست بود، استاد مشاور، دکتر فرنود احمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، تابستان 1393

7-    نصیری، جواد، بررسی کارایی منطق فازی در تعیین ارتفاع ژئوئید مطالعه موردی شمالغرب ایران، ارشد ژئودزی ، استاد راهنما، دکتر راست بود ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، پاییز1393

8-    دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، پاییز 1394

9-    عربی، زینب، بررسی کاربرد  GPS  در هواشناسی با براورد میزان بخار آب موجود در اتمسفر . مطالعه موردی : برآورد بخار آب موجود در اتمسفر در منطقه شمال غرب ایران، استاد راهنما: دکتر اصغر راست بود، داور: دکتر ملک زاده و دکتر غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، بهمن1393

10-  کامرانی، پری، آنالیز حساسیت تغییر تنش کولمب به پارامترهای ورودی مطالعه موردی: زمین لرزه های دوگانه مورخ 21/5/1391  M=6.5  و   M=6.3 ، استاد راهنما: دکتر اصغر راست بود، داور: دکتر ملک زاده و دکتر غفاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، بهمن1393

11-  محمدی، امین، پایش فرو نشست با استفاده از ژئودزی ماهواره ای : تداخل سنجی راداری،  استاد راهنما: دکتر مه آسا روستایی، داور : دکتر توحید ملک زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، بهمن1393

12- ملازاده، عبدالرضا، مدل سازی تغییر مسطحاتی بنچ مارک های ژئودزی در اثر زمین لرزه های بزرگ در چارچوب های مرجعİTRF ، استاد راهنما، دکتر راست بود، داور : دکتر توحید ملک زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 20/10/1394

13- محمدزاده، کریم، مقایسه روشهای  مختلف آشکارسازی جهش فاز مشاهدات ، GPS  ، داوران: دکتر ملکزاده، دکتر غفاری، ، ارشد ژئودزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 11/11/94

 

 

 

 

 

 

مقالات منتشر شده

الف) ISI

Hashemzadeh,Yasin; Malekzadeh,Tohid; Spatial Relationship between Big Earhquakes in the Alborz Mountains Region by estimate of the coulomb stress Changes, MAGNT Research Report, Vol.3 (3). pp: 910-917

ب) مقالات علمی پژوهشی

 

ج) مقالات علمی ترویجی

 

د) مقالات مروری

 

 

 

عنوان مقاله

نام مجله

شماره

صفحه

تاریخ انتشار

نوع مقاله

 

1

خطر زلزله و هفت پیشنهاد برای آذربایجان

 

 

روزنامه همشهری

شماره 2062

 

 

7 اسفند 1378

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

علی مروری

 

 

*

 

2

مبانی ریسک زلزله در آذربایجان

هفته نامه نوید آذربایجان

شماره 383

 

تاریخ 9 ابان 1383 30 اکتبر

 

 

*

3

نگاهی به انرژی ژئوترمال در آذربایجان

مقاله آماده چاپ

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

فیزیک پلاسما و کاربرد های  آن در ژئوفیزیک

مجله اطلاعات علمی 

سال 12 شماره 12

 

مهر 1377

 

*

 

6

تاریخ یابی یر اساس کربن 14

مجله اطلاعات علمی 

سال7 شماره 22

 

مرداد  1372

 

*

 

7

ارتباط وقایع نجومی با زلزله

مجله اطلاعات علمی 

سال 12 شماره 7

 

اردیبهشت 1377

 

*

 

8

خطر زلزله و هفت پیشنهاد برای آذربایجان

روزنامه همشهری 7 اسفند 1378 26 فوریه 2000 شماره 2062

 

 

 

 

 

9

مبانی ریسک زلزله در آذربایجان

هفته نامه نوید آذربایجان شماره 383 تاریخ 9 ابان 1383 30 اکتبر 20024

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 زلزله 1309 سلماس

کتاب چاپ شده در اردیبهشت 1384

 

 

 

 

 

 

 

11

نگاهی به انرژی ژئوترمال در آذربایجان

 مقاله آماده چاپ

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Azerbaycanda jeotermal enerji kaynaklarına bir bakış

سمینار انرژی در ترکیه - کوتاهیه

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

فیزیک پلاسما و کاربرد های  آن در ژئوفیزیک

مجله اطلاعات علمی

  سال 12 شماره

 

12 مهر 1377

 

 

14

 

 

تاریخ یابی یر اساس کربن 14

مجله اطلاعات علمی 

سال7 شماره 22

 

مرداد  1372

 

 

 

15

 

 

 

ارتباط وقایع نجومی با زلزله

مجله اطلاعات

علمی

سال 12 شماره 7

 

اردیبهشت 1377

 

 

16

بررسی خطر زلزله در شهرستان  اورمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

17

بررسی تلفات انسانی و خسارات وارده بر شهر، روستاها و بناهای باستانی منطقه سلماس در اثر زلزله بزرگ سال 1309 شمسی

 

 

 

 

 

 

 

18

بررسی سایزموتکتونیک( لرزه زمین ساخت) و دگرگونی ژئومورفولوژی منطقه سلماس در اثر زلزله بزرگ اردیبهشت 1309 سلماس

 

 

 

 

 

 

 

19

بررسی کاربرد روش گرانی سنجی - مغناطیس سنجی مهندسی ژئوفیزیک در اکتشافات زیر سطحی باستان شناسی

مجله اطلاعات علمی

شماره 359

 

مرداد 1388

صفحه36

 

 

 

 

ارائه مقاله در کنفرانسهای معتبر علمی

عنوان مقاله

نام کنفرانس

محل برگزاری

تاریخ ارائه

چاپ مقاله

 

 

 

 

ısı

چاپ کامل مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس

چاپ خلاصه مقاله

در مجموعه مقالات کنفرانس

میکروپلیت آذربایجان

ارائه به پنجمین همایش بین المللی زلزله شناسی

تهران

 

 

*

*

زلزله های معاصر آذربایجان

ارائه به همایش زلزله درود

دورود

 

 

 

*

Seismotectonic of Azerbaijan region

ارائه به سومین همایش بین المللی زلزله شناسی

تهران

 

 

 

*

Azerbaycanda jeotermal enerji kaynaklarına bir bakış

سمینار انرژی در ترکیه - کوتاهیه

ترکیه

2003

 

 

*

زلزله بزرگ اردیبهشت 1309 سلماس و براورد خسارت وارده بر بناهای باستانی منطقه آذربایجان

International Institute of

Earthquake Engineering

and Seismology (IIEES)

تهران

Monday, 14 May 2007

 

 

Final Program - Posters

 

 

نگاهی به اثرات زلزله در ساخت و سازهای آذربایجان غربی

 

دومین همایش استانی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی سلماس

 

16/02/1388

 

 

 

 

 

*

کاربرد روشهای ژئوالکتریک در سدسازی( سد علویان مراغه)

چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین

انجمن زمین شناسی ایران

27/06/1389

 

*

رامین اسدی-توحید ملک زاده

 

بررسی دگرگونی های زمین شناسی، سایزموتکتونیکو ژئوتکنیک لرزه ای موجود در  منطقه سلماس در اثر زلزله بزرگ اردیبهشت 1309 سلماس

چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین

انجمن زمین شناسی ایران

27/06/1389

 

توحید ملک زاده

پوستر

 

Seismotectonics of NW Iran (Region of Azerbaijan) based on Destructive Earthquakes and Activity of Faults

 

اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال

شهرداری تبریز

14-12 شهریور 1390

 

توحید ملک زاده شفاهی

*

مدل سازی وارون ذخایر با استفاده از داده های مغناطیسی و گرانی بوسیله نرم افزار Geomodel

چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی واحد خوراسگان

آزاد واحد خوراسگان

17 اسفند 1390

 

توحید ملک زاده

*

مطالعه پتانسیل روانگرایی خاک در جنوب دشت ارومیه با بررسی آئین نامه پل های بزرگ راهی 1999ژاپن

چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای تبریز

تبریز

13 الی 15 اردیبهشت 1391

 

 

چاپ در کتاب

Characteristics of Dielectric Grating of Left-Handed and Right-Handed Materials

MICROELECTRONICS, NANOELECTRONICS, OPTOELECTRONICS (MINO '12

11th WSEAS International Conference on

4-2 آوریل 2012

 

 

شفاهی

Frequency Characteristics of Dielectric Periodic Structures

MICROELECTRONICS, NANOELECTRONICS, OPTOELECTRONICS (MINO '12

11th WSEAS International Conference on

4-2 آوریل 2012

 

 

شفاهی

 

سمپوزیوم ها:

بخت آزاد ، آرش؛ ملک زاده ، توحید، برآورد تنسور استرین برپایه ی روش المان محدود .مطالعه موردی: کشور ایران، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، اردیبهشت ،1393 ، تبریز

جودکی، شمس الدین؛ ملک زاده، توحید ؛ تخمین سرعت نقاط ژئودتیک بر پایه شبکه های عصبی، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، اردیبهشت ،1393 ، تبریز

آزادبخت، آرش، جودکی ، شمس الدین، ملک زاده ، توحید، ّبرآورد تغییر شکل پوسته  کشور ایران به روش تغییرات نسبی فاصله، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، یازده الی سیزده شهریور 1393 دانشگاه اورمیه

هاشم زاده، یاسین؛ ملک زاده توحید، بررسی ارتباط مکانی زمین لرزه های بزرگ در منطقه کوههای البرز از طریق برآورد تغییرات تنش کولمب، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 15 الی 17 اردیبهشت 1394، تبریز

هاشم زاده، یاسین؛ ملک زاده توحید، بررسی ارتباط مکانی زمین لرزه 20/6/1990) Mw=7.4 منطقه رودبار با پس لرزه های ناشی از آن از طریق برآورد تغییرات تنش کولمب، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ،تبریز، 15 الی 17 اردیبهشت 1394

ملک زاده دیلمقانی، یاسر گلستان، بررسی زلزله 21 مرداد 1391 اهر- ورزقان به روش ساز و کار کانونی و حرکات ثبت شده توسط GPS ، سخنرانی  در همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمین شناسی اقتصادی و مهندسی، چهاردهم الی پانزدهم اسفند 1393، اهر

هاشم زاده، یاسین؛ ملک زاده توحید، بررسی ارتباط مکانی زمین لرزه Mw= 7 (1957.7.2) منطقه البرز شمالی با پس لرزه های ناشی از آن از طریق برآورد تغییرات تنش کولمب، سخنرانی  در همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمین شناسی اقتصادی و مهندسی، چهاردهم الی پانزدهم اسفند 1393، اهر

میرشمس الدین موسوی، توحید ملک زاده، میر رضا غفاری رزین، آنالیز سه بعدی تغییر شکل پوسته زمین بروش ایزوپارامتریک و مشاهدات شبکه GPS  ( مطالعه موردی : منطقه آذربایجان)، سخنرانی  در همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمین شناسی اقتصادی و مهندسی، چهاردهم الی پانزدهم اسفند 1393، اهر

مشهدی آقاپور، محمدعلی، توحید ملک زاده، بررسی میدان های سرعت GPS  مناطق سایزموتکتونیک ایران، سخنرانی  در همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمین شناسی اقتصادی و مهندسی، چهاردهم الی پانزدهم اسفند 1393، اهر

جودکی ، شمس الدین، ملک زاده، توحید، برآورد سرعت نقاط ژئودتیک بر پایه ی شبکه های عصبی مصنوعی، سخنرانی  در همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمین شناسی اقتصادی و مهندسی، چهاردهم الی پانزدهم اسفند 1393، اهر

ابراهیم زاده، رحمت، ملک زاده ، توحید، برآورد میدان جابجایی زمین لرزه های 21 مرداد 1391 اهر ورزقان، اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری( ارتباط دانشگاه با صنعت)

مشهدی آقاپور، محمدعلی، ملک زاده، توحید، یکپارچه سازی میدان های سرعت GPS  در منطقه ایران، اولین همایش ملی استفاده از فن آوری­ها و تکنولوژی نوین، 29-30 اردیبهشت 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

مشهدی آقاپور، محمدعلی، ملک زاده، توحید، بر­آورد کرنش، اتساع و دوران در مناطق تکتونیکی ایران، 29-30 اردیبهشت 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

مشهدی آقاپور، محمدعلی، ملک زاده، توحید، بررسی و مقایسه روش های حل عددی استرین در منطقه ایران، 25 خرداد 1394، اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز

خاصه­پز، محمد تقی، ملک زاده، توحید، مطالعه تغییر شکل پوسته زمین با استفاده از روش آنالیز تغییر شکل هندسه ذاتی و مشاهدات ژئودزی، 30 مهر1394، اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی، اردبیل، موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر

 

 

 

 

 

خلاصه سوابق اجرایی و مجامع علمی

 

عنوان سمت

نام دستگاه اجرایی

نام واحد

تاریخ

توضیحات

 

1

رئیس انجمن علمی عمران

دانشگاه آزاداسلامی

واحد سلماس

1385-1387

موسس و رئیس اولین دوره

 

2

مشاور پژوهشی

هلال احمر

استان آذربایجان غربی

1388-

 

 

3

رئیس تیم آموزشی و تخقیقاتی

کمیته تخصصی زلزله و رانش زمین

استان آذربایجان غربی

1387-

 

 

4

عضو  هیئت علمی بخش ژئوفیزیک

شرکت مشاوره فلات کاوان آذر زمین

 

1385

 

 

5

مدرس کارگاه  نکات ایمنی قبل، حین و بعد اززلزله

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

سلماس

ترم دوم 1387

ارائه به کارکنان دانشگاه آزاد سلماس

 

6

مدرس دوره مقاله نویسی علمی و روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سلماس

14/12/1387

ارائه به اعضای انجمن علمی عمران

 

7

سرناظر تیم ریزپهنه بندی لرزه ای شهرهای استان اذربایجان غربی

کمیته تخصصی زلزله و رانش زمین اذربایجان غربی مسکن و شهر سازی

مسکن و شهرسازی

1389/8/1

 

8

مدیر گروه فیزیک

دانشگاه ازاد اسلامی اهر

دانشگاه آزاد اسلامی اهر

1/7/1388

 

 

9

عضوا نجمن فیزیک ایران

 

 

 

 

 

 

عضو پیوسته انجمن ژئوفیزیک ایران

 

 

 

 

 

مدیر عامل موسسه اعزام دانشجو به خارج آذران پذیرش

وابسته به وزارت علوم

 

 

 

 

 

 

 

تقدیر نامه ها

 

نام تقدیر نامه

دستگا ه مربوطه

سال

توضیحات

1

تقدیر از فعالیتهای علمی

رئیس دانشگاه آزاد سلماس

 

 

2

کتابخوان برتر سال آذربایجان غربی

نهاد کتابخانه ها و استاندار آذربایجان غربی

1387

 

3

 سرپرست تیم تحقیقاتی- آموزشی کارگروه زلزله و رانش زمین  استان

اداره کل مسکن و شهرسازی

1388

 

4

ارائه مقاله به همایش عمران

تقدیرنامه دانشگاه آزاد سلماس

16/02/1388

 

 

دوره های گذرانده

 

نام دوره

محل برگزاری

تاریخ

نمره

توضیحات

1

مبانی کامپیوتر1

 

 

 

 

2

مبانی کامپیوتر1

 

 

 

 

3

روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

 

 

 

 

 

 

 

 

1-

2-اشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاله ISI ، 16 ساعت، 14/12/93 الی 15/12/93 ، امتیاز 100 از 100، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

2-     3- اشنایی با قوانین و ایین نامه های پژوهشی، 8 ساعت، امتیاز 98 از 100، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

سخنرانی های ایراد شده

ردیف

نام مراسم

زمان

مکان

سمت

1

سمینارهفتاد و پنجمین سالگرد زلزله 1309 سلماس

16 اردیبهشت 1385

سلماس/ هلال احمر

سخنران و پیشنهاد دهنده

2

سمینار هفتادو هفتمین سالگرد تاسیس شهر سلماس

1387

سلماس

دبیر علمی و سخنران

3

سمینار پژوهشی کاربرد ژئوفیزیک در مهندسی عمران

3/9/86

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

سخنران

4

سمینار پژوهشی زلزله و اثرات آن در سازه های شهری

22/8/85

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

سخنران

5

دومین همایش استانی عمران

16/02/1388

 

دانشگاه آزاد اسلامی سلماس

سخنران و سرپرست تیم علمی

مجامع و انجمنهای عضو شده

1-     انجمن ژئوفیزیک

2-    انجمن فیزیک

3-     

 

 

زبانهای مسلط

نام زبان

خواندن

نوشتن

تکلم

ترکی آذربایجانی

عالی

عالی

عالی

ترکی ترکیه

عالی

عالی

عالی

فارسی

عالی

عالی

عالی

انگلیسی

خوب

خوب

خوب

 

آشنا به

کاربرد کامپیوتر

Word

Power Point

Excel

FORTRAN

C

نرم افزارهای مربوطه ژئوفیزیک ( (Geomodel

اینترنت

کورئل

 

۱۸ بهمن ۹۴ ، ۰۱:۴۱
توحید ملک زاده دیلمقانی