دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی

وب سایت رسمی
بایگانی

Amerikalıların Asuri ve Kürtleri istiklal için tahrik etmeleri raporu

سه شنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹ ب.ظ

Türkiye cumhuriyeti

Hariciye vekaleti

Umur-i siyasiye müdiriyeti umumiyesi

 

Baş vekalet celiliye

Kürt ve Asuriler arasında on beş sene yaşamış gerek ihtisası ve gerek malik olduğu vesaiti maliyesiyle bunların perestiş derecesinde hürmet ve muhabbet mahsuseslerini kazanmış olan  Dr.Pakard namında  Amerikalı bir tabibin İranlıların mümanaatına rağmen   Rumiye’ye avdet için fevkalade sarfı mesai etmekte olduğu vaktiyle  Rumiye  baş şehbenderliğimizden işaret kılınmış idi.

İngiltere namına ve hesabine olarak Kürtler ve Asuriler arasında istiklal fikrini neşir ve temim için mütemadiyen çalışan ve Türkiye aleyhine en çirkin propagandaları yapan adamın İran hükümeti müsaadesiyle iki hafta evvel tekrar Rumiye’ye giderek Asuri ve Kürtlerle temasa başladığı 12  kanun-i evvel 241 keşide tarihiyle marolzekr baş şehbenderlimizden varit olan bir şifre ile işaret edilerek merkumun tam bu sırada avdet   etmiş olmasına sureti mahsüsede işaret kılınmaktadır.keyfiyet-i husul ıttılaa zımnında arz olunur.

 

Hariciye vekili

 

Dahiliye vekaleti celilesine ve riyaset-i cumhur ve baş kitabet elliyesine de yazılmıştır.

 

۹۴/۱۱/۰۶
توحید ملک زاده دیلمقانی